Lamarck, Darwin i Haeckel cometeren una errada sacrílega atribuint a la nostra raça un origen animal; Nietzsche, però, no anava del tot errat tractant de simis els seus coetanis.