Martin B. Fischer

(Berlin, 1963)

Martin B. Fischer estudià Ciències Romàniques i Hispàniques així com Història de l’Art l’Universitat Lliure de Berlín. És traductor diplomat i doctor en filologia per la Universitat de Potsdam, on publicà la seva tesi sobre les traduccions de l’obra de Christine Nöstlinger al castellà i català (2003).

Col·laborà com a autor, corrector i redactor en manuals de castellà i alemany per a estrangers. Professor a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra d’ençà de 1995 i professor d’alemany per a estrangers a la Universitat de Girona d’ençà de 2007.

Tradueix del i al castellà i català, respectivament, i ocasionalment del francès i neerlandès. Entre les obres que ha traduides trobem llibres sobre història contemporània espanyola, sobre art i arquitectura, de divulgació científica, infantils i jovenils i manuals per a professors d‘idiomes.