Teresa Vinardell i Puig

(Barcelona, 1963)

Va estudiar Filologia Anglogermànica (especialitat d’alemany) a la Universitat de Barcelona i es va doctorar en aquesta mateixa universitat l’any 1997 amb una tesi sobre E.T.A. Hoffmann. Ha ensenyat llengua i literatura alemanyes a les universitats de Sevilla, Barcelona i Rovira i Virgili (Tarragona). Actualment és professora titular a la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). La seva recerca se centra en qüestions relatives a la recepció literària i a la representació del cos en la literatura. Ha traduït de l’alemany al català i ocasionalment al castellà. Entre els autors que ha traduït es troben Friedrich Schiller (Escrits dramatúrgics, Barcelona: L’Avenç/Institut de Teatre 1986), Robert Walser (Jakob von Gunten. Un dietari, Barcelona: Quaderns Crema 1999 i El quadern de Fritz Kocher, Barcelona: Quaderns Crema 2000); i Ernst Jandl (Pieza parasitaria, dins: Art teatral. Cuadernos de minipiezas ilustradas, XIX, 22, València 2007).