Condicions legals

Aquest web ha estat creat per a Pabst & Pesch (“P&P”). El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Titularitat del web. Els noms dels dominis www.pabstpesch.eu i www.pabst-pesch.eu estan registrat a favor de “Pabst & Pesch”, amb NIF X0116735X i domicili social al carrer Vidal i Quadras 4, de Barcelona. Telèfon de contacte + 34639015419.

Propietat industrial i intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual referents  al contingut d’aquest portal i al seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de P&P o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a P&P, que és a qui li pertoca l’exercici dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida llur reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de P&P. Tanmateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena continguts en aquest web estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços. P&P no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del web, que és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeixi o se’n serveixi. Tampoc  no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a la que es pugui accedir per enllaços. Aquests enllaços només tenen una finalitat informativa, no constituïnt en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el web de destí. En el cas que P&P tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o potencialment lesiva de béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Actualització i modificació del web. P&P es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics. P&P no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a P&P, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de P&P.
Des de P&P no es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest web o de webs de tercers, i per tant, no es responsabilitza pas dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.
P&P tampoc no assumeix cap responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Tractament de dades de caràcter personal d’usuari. Sense prejudici d’allò que s’indica en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament P&P al tractament automatitzat d’aquestes per a les finalitats indicades en els mateixos formularis. P&P ha notificat aquest tractament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
P&P pot incorporar les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat inscrit amb el codi 2091321389. P&P no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. A tal efecte, abans que dades de caràcter personal facilitades pels usuaris no fossin cedits a tercers, P&P hi sol·licitarà el consentiment exprés de cadascun dels usuaris, els quals informarà de les dades d’identificació concretes de cadascun dels destinataris de dites dades així com de la finalitat de cadascuna de les cessions.
l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, demanant-ho per escrit a l’adreça postal (P&P, Apartat 5012, E-08080, Barcelona) o a la de correu electrònic de P&P ([email protected]). La informació rebuda per P&P serà emprada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret. P&P adoptarà les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Aquestes obligacions de confidencialitat subsistiran ans un cop finalitzada la relació comercial.

Advertiment sobre utilització de galetes (cookies). P&P adverteix que aquest web pot emprar galetes. l’usuari té l’opció d’impedir-ne la generació mitjançant la selecció de la opció adient en el seu programa de navegació.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caire general, les relacions amb els usuaris derivades de la prestació dels serveis continguts en aquest web, són sotmesos a la legislació i es dirimiran devant els tribunals de Barcelona.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot el que precedeix i ho accepten voluntàriament. Mercès.