1ª edició, desembre de 2009

En alemany
Tapa dura, 24 x 19 cm
32 pàgines
300 g

ISBN 978-3-941358-10-2

14,90

Conte popular tibetà: la història del pastoret Wangjia, que marxa a l’aventura per a tornar al seu poble la felicitat perduda…

Veure pàgínes Google

Traductors:
Christa Pabst

Creadors d'imatges:
Lluïsot