1ª edició en català, primavera de 2015
En català
Rústica, 21 x 14,5 cm

ISBN 978-84-937068-0-7

Periple d’un Ulisses belgoriental del S.XX.

Autors:
Freddy Derwahl

Traductors:
Stefan Rating

Creadors d'imatges:
Maria Kusmuk