Cristóbal Serra Simó

(Palma de Mallorca, 1922-2012) Polígraf i erudit, gran coneixedor de l’obra de Blake, doctor h.c. de la Universitat de les Illes Balears i autor de més de vint llibres d’ençà 1957, any en què aparegué Péndulo. És un dels grans desconeguts de la literatura en castellà contemporània, malgrat els elogis que li han prodigat figures com ara José Bergamín, Pere Gimferrer o Octavio Paz. Entre la seva obra micrològica, segons l’expressió de Rafael Conte, destaquen Diario de Signos (1980) i la seva continuació Augurio Hipocampo (1994, traducció alemanya en preparació a P&P, 2009), dos homenatges molt particulars al Port d’Andratx, o Viaje a Cotiledonia (1965) i Retorno a Cotiledonia (1987), totes dues traduïdes a l’alemany i en preparació a P&P. També ha traduït al castellà Txuang-Tzu, Lao-Tse, Blake, Melville, Bloy o Michaux.